Det går bra nu. Det lönar sig att bygga en bättre framtid.

Stora, visionära projekt som förändrar hur vi bor, lever och reser är typiska Ramboll-uppdrag. I 70 år har vi följt våra grundares ambition att skapa en bättre framtid. Som stiftelseägda har vi mod att tänka långsiktigt och tillsammans har vi visat omvärlden att det är lönsamt.

När Børge Rambøll och Johan Hanneman grundade Ramboll 1945 låg stora delar av Europa i ruiner. De två ingenjörerna förenades i en stark vision om att bygga ett bättre samhälle. Tillsammans lade de grunden till det som idag är en global samhällsrådgivare med 14 000 anställda i 35 länder.

Världen förändras - våra värderingar består

- Världen ser nu helt annorlunda ut, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige. Han fortsätter:
Digitaliseringen utmanar våra föreställningar och vänder upp och ner på hierarkier. Det som däremot inte har förändrats är värderingarna som Ramboll en gång byggdes på: en tilltro till teknikens möjligheter när den kombineras med människans inneboende kreativitet. Det är en lika kraftfull kompass idag som för 70 år sen.

Teknik för grodor, människor och näringsliv 

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Med det som ledstjärna löser vi varje dag tekniska utmaningar för en bättre framtid.

Hur påverkas djur och natur av växande städer och infrastruktur? Kan vi se till att grodornas liv fortsätter som vanligt trots att en väg ska byggas där de lever? Hur bygger vi bostäder i naturnära områden utan att utestänga allmänheten från skog och mark? Kan vi se till att måsarna trivs och låter sig höras även när hamnen växer?  Den sortens frågor ställer vi oss dagligen.

Alla talar om framtiden men vi skapar den

Samtidigt jobbar vi i visionära projekt där tekniken lyfter människors vardag. Vi är med om att göra verklighet av Elon Musks innovation Hyperloop.  Snart kan vi transportera oss energismart och hypersnabbt i slutna rör mellan städer och under hav.

Vi rustar städer och länder för effekterna av klimatförändringar och stigande havsnivåer. Tillsammans bygger vi levande städer där människor kan andas frisk luft, simma i vattnet och ta cykeln till jobbet. Vi kallar oss med rätta experter men är förstås bara människor som brinner för att skapa bättre möjligheter för allt levande på jorden med teknik. 

 

Stiftelseformen ger oss frihet

- Många av våra medarbetare har valt att jobba hos oss just för att vi är stiftelseägda, säger vd Niklas Sörensen.
- Det gör oss oberoende av kvartalsekonomins kortsiktiga krav och ger oss frihet att följa våra grundares ambition att vara med och utveckla det samhälle vi är en del av. Stiftelsen beviljar också donationer till forskning, studier och välgörenhet. Vårt syftesdrivna arbetssätt har visat sig lönsamt. Det senaste årsresultatet för svenska Ramboll visade rekordsiffror på 163 miljoner i vinst - resurser som går direkt till samhällsnytta i form av återinvesteringar, forskning och studier.

Idéer, kunskap och samarbete

För att lyckas i vår roll som global samhällsrådgivare finns det ett uppdrag som är viktigare än alla andra: att odla och utveckla de människor som arbetar hos oss. Med Børge Rambølls egna ord: “Alla våra medarbetare måste få möjlighet att arbeta självständigt, att fritt ge uttryck för åsikter som leder till nya idéer och att inhämta så mycket kunskap som möjligt.”

Utmana oss!

Just nu arbetar vi intensivt med att utmana våra egna affärsmodeller med intern innovation och entreprenörsanda. Därför behöver vi många kompetenser, även sådana som vi inte har idag. Gillar du oss? Välkommen till Ramboll för att forma vår gemensamma framtid.


Niklas SörensenNiklas Sörensen

VD Ramboll Sverige


Fler experter berättar

Henrik skyddar städer...

...mot framtidshot som skyfall och översvämningar.


Läs artikeln här

Frida flyttar hela Kiruna....

Med lite hjälp av andra förstås.


Läs artikeln

Anna vet hur vi bygger städer...

...där vi lever längre.


Läs artikeln

Alexine och Sandra...

...ingenjörer som får leka på jobbet.


Läs artikeln

Malcolm vet hur vi reser i framtiden...

... i supersnabba rör.


Läs artikeln

Michael bygger livsavgörande teknik...

... för framtidens vård.


Läs artikeln

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser