Vad skryter dina barn om?

Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Det är en unik position i vår bransch.

Många av våra medarbetare uttrycker hur viktigt det är för dem att känna stolthet i sitt arbete och inte minst att framtida generationer kan känna stolthet över det de gör. Hur skulle ett samtal mellan några av våra medarbetares barn kunna låta?
På Ramboll arbetar vi med innovation och spännande projekt med tillsammans med våra kunder. Några exempel hittar du via länkarna nedan.

Några typiska Ramboll-projekt

Ett steg närmare Hyperloop mellan Sverige och Finland

Hyperloop är en ny, experimentell transportform där fordon, eller poddar, uppnår en hastighet på över 1.000 km/timme. Ramboll undersöker möjligheten att bygga en fast förbindelse med Hyperloop mellan Åbo och Helsingfors.


Läs mer om Hyperloop-projektet

Bättre vatten i Mälaren

Just nu är vi med i ett stort projekt för att öka kapaciteten och förnya Stockholms avloppsrening för att klara den kraftigt ökade befolkningen och möta framtidens miljökrav.


Läs mer om hur hur vi bidrar till bättre vatten i Östersjön

Frida flyttar hela Kiruna. Med lite hjälp av andra förstås.

Om flera årtionden kommer Frida Åström-Ylivainio kunna säga till sina barnbarn att deras mormor var med och flyttade en hel stad. Hon är en viktig kugge i mega-projektet att flytta hela Kiruna.


Läs mer om projektet att flytta hela Kiruna

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser