Vad gör dina barn stolta?

Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Det är en unik position i vår bransch.

Många av våra medarbetare uttrycker hur viktigt det är för dem att känna stolthet i sitt arbete och inte minst att framtida generationer kan känna stolthet över det de gör. Hur skulle ett samtal mellan några av våra medarbetares barn kunna låta?
På Ramboll arbetar vi med innovation och spännande projekt med tillsammans med våra kunder. Några exempel hittar du via länkarna nedan.

Några typiska Ramboll-projekt

Projektering av Slussens 3 000 ton tunga bro

Varje dag passerar i snitt 400 000 människor med kollektiva färdmedel genom Slussen och antalet beräknas öka till det dubbla till år 2030. Ramboll har arbetat med utformning, ritningar och beräkningar för den nya huvudbron.


Läs mer om Slussen-projektet

Vägbygge med grodor och salamandrar i fokus

Flera experter från Ramboll har samarbetat för att ta fram en lösning så att en ny väg i Västerås anpassas efter djurens livsmiljö.


Läs mer om hur vägen anpassas för djuren

Henrik skyddar städer mot framtidshot som skyfall och översvämningar

Grå betongstäder är dåligt rustade för klimatförändringarna berättar översvämningsspecialisten Henrik Bodin-Sköld. Att hantera stora framtidsutmaningar som skyfall är typiska Ramboll-projekt.


Läs mer om hur man skyddar städer mot skyfall och översvämningar

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser