Varför Ramboll? Vårt arbetsgivarerbjudande

Ramboll är på en spännande förändringsresa med ambition att skapa större värde för våra kunder och samhället. Vi behöver bli fler medarbetare och addera nya kompetenser som vi inte har idag. Vår omvärld rör sig snabbt och ställer nya krav på oss som arbetsgivare. Vi behöver utveckla våra affärsmodeller och arbetssätt samt göra en förflyttning mot en mer entreprenöriell och innovativ kultur. För att uppnå våra mål, behöver vi medarbetare med rätt inställning, kompetens och drivkrafter.

Kontakt

ung på ramboll

Rekrytering

Vårt unika arv och vår värdegrund visar vägen – vi skapar värde för människor, företag och samhället

Vi är stolta över vår unika historia och vår mission att skapa hållbara samhällen där människor och miljö kan blomstra. Ramboll ägs av en stiftelse som ger tillbaka till samhället och som möjliggör ett långsiktigt perspektiv, bortom kortsiktiga vinster, för alla våra medarbetare. Våra värderingar återspeglar våra grundares övertygelse och ambition. De är lika aktuella nu som då och de är vår guide in i framtiden.

Vi utvecklar branschen – en förändringsresa med stor potential

På Ramboll är vi insiktsdrivna, nyfikna på nya lösningar och har mod att utmana hur saker görs. Vi ser stor potential och vi har hög ambitionsnivå. Genom att fokusera på en nära dialog med det samhälle vi verkar i, bygga en stark kultur och alltid skapa värde, har vi förutsättningar att ta en unik position på marknaden. Vi är passionerat engagerade i att fortsätta utveckla oss själva och vår bransch.

Framtidens samhällsrådgivare – vi skapar hållbara lösningar för våra kunder

Genom att förstå vår omvärld och våra kunders behov kan vi proaktivt utveckla framtidens lösningar. Inom Ramboll har vi allt från bred generalistkunskap till djupgående expertis. Kombinationen gör oss starka som rådgivare. Vår samlade kunskap, effektiva samarbete och partnerskap gör det möjligt för oss att utveckla innovativa och hållbara lösningar som adderar värde till våra kunder, medborgare och samhället i stort.

Tillväxt genom samarbete – tillsammans når vi våra högsta målsättningar

På Ramboll är vi ett team med stark vilja och ambition att utvecklas och skapa lösningar tillsammans. Vårt öppna och informella klimat gör det enkelt att samarbeta mellan avdelningar, divisioner, teknikområden och över landgränser. Med en gemensam drivkraft och målbild att göra skillnad för människor och samhället, hjälper vi varandra framåt i projekten.

Relaterat

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser