En karriär i ständig utveckling

Se lediga jobb

Du kan alltid lita på att erfarna chefer och kollegor finns till hands under tiden du lär dig och utvecklas i din roll. Ramboll är ett företag som har varit i ständig tillväxt allt sedan det grundades 1945.

Vår tillväxtambition är en garanti för långsiktig karriärutveckling genom utmanande och spännande projekt.

"Att arbeta i en miljö där det finns utrymme att utvecklas professionellt, samtidigt som man hjälper företaget att utvecklas, är extremt givande." - Annika Renheim, Ramboll Water.

Våra chefer mäts på deras förmåga att hjälpa dig att växa

Vi har en formaliserad process för ledarskapsutbildning, och alla ledare utvärderas i den årliga medarbetarundersökningen. För en chef på Ramboll är utveckling av talanger och karriärstöd till sina medarbetare en mycket viktig del av jobbet.

Vi investerar i din utveckling

Det är en del av vår företagsstrategi att erbjuda olika karriärvägar och investera i högklassig kompetens, kvalitet, projektledning och innovation genom träning och utbildning.

Hos oss är din karriär global

Att arbeta för Ramboll är att arbeta för ett globalt företag. Vi har kollegor från hela världen, de flesta av oss är involverade i internationella kunder och projekt, och vissa har möjlighet att arbeta utomlands.