Torbjörn Viperstrand

Uppdragsledare

T: +46 10 615 68 25

Erfarenhet av alla parter i ett infrastrukturprojekt, det är det inte alla som har. Torbjörn Viperstrand har en 360-erfarenhet av hela processen i ett projekt. Under sin karriär har han arbetat som entreprenör, platschef, byggledare och suttit på beställarsidan på Trafikverket. Nu arbetar han med uppdragsledning i byggskedet.

- Jag tror att det är en styrka att jag vet hur alla parters processer ser ut. Jag förstår både entreprenörens, konsultens och beställarens arbetssätt, för jag har själv arbetat i alla rollerna.

Torbjörns erfarenhet är gedigen. Från att sitta i grävmaskinen, arbeta som entreprenör och driva egen entreprenadfirma i 25 år, till att arbeta som konsult på Hifab, Atkins och nu Ramboll. Roligast är det när projekten är stora och komplexa.

- Man måste vara innovativ och komma med lösningar som fungerar. Det är inte säkert att man ser komplexiteten i projekteringsstadiet utan det kommer fram när man genomför entreprenaden. Då behöver man slå sina kloka huvudet ihop och lösa problem som uppstår.

Bygga vid spårtrafik gör det mer komplext

Tåg- och biltrafik Stockholm

"Det blir alltid mer komplext i närheten av järnväg när den ska kunna rulla på som vanligt", säger Torbjörn.

De nya broarna på E4 vid Rotebro var ett komplext projekt där Torbjörn hade en viktig roll i att följa upp projekteringen. Livslängden för broarna var förbrukad och utmaningen var att göra så lite påverkan som möjligt på de sex filerna motorväg och spårtrafiken under. Stambanan, pendeltåg och Arlanda Express passerar alla under broarna.

- Det blir alltid mer komplext i närheten av järnväg när den ska kunna rulla på som vanligt. I Rotebro-projektet var jag samordnande byggplatsuppföljare. Jag arbetade på platskontoret och hade tät dialog med entreprenören hela tiden. Det var viktigt för att kunna vara beställarens ögon och öron på plats, och för att kunna fatta snabba beslut så att projektet kunde rulla på.

Read more

För att störa trafiken så lite som möjligt byggde man en permanent bro i temporärt läge. Från temporära stöd lanserade man sedan in stålbron från sidan. Den gamla bron revs medan tågtrafiken tuffade på. När de nya broarna stod klara, knuffades den gamla bron ut från järnvägsområdet, bit för bit, för att inte störa trafiken.

Alla parters intressen i fokus

Enligt Torbjörn är det viktigt att vara teknikorienterad när man arbetar med byggplatsuppföljning, att man förstår tekniken och kan handlingen.

- Man måste kunna se till allas intressen; beställaren, entreprenören och såklart trafikanternas, och vara trygg i sin kunskap för att kunna ta bra beslut. Byggbarhet för mig är att man ser till helheten, att projektet ända från start är genomförbart. 

Fyra framgångsfaktorer för lyckad stadsutveckling på 2020-talet

Vi har tagit fram en guide för dig som är med och bygger framtidens smarta, levande och gröna städer.

 

Hämta guide

Nyheter och projekt inom samhällsplanering och infrastuktur: