Under de senaste åtta åren har jag och mina brokollegor på Ramboll i Luleå haft förmånen att arbeta med tre stora landmärken i Stockholmsområdet. Tre stora broar som varit i funktion i nästan hundra år. Otaliga gånger har de passerats av cyklister, gående, bussresenärer, tågresenärer, spårvagnsresande, bilister och båtar. Med sina silhuetter har de varit en del av stadsbilden och landskapet, någonting blicken söker för att orientera sig med - landmärken. Tusentals minnen har skapats på och omkring dessa broar i olika väder och årstider och i varierande sinnesstämningar.

En bro som existerat under så lång tid blir helt naturligt väldigt betydelsefull, inte bara för att den hjälper dig att komma över till andra sidan, utan på ett annat plan - det går liksom inte att tänka bort den, att den inte längre skulle finnas.

När bron inte orkar mer, fast man inte vill ta farväl

När vi konstruerar nya broar ger vi dem en livslängd som de förväntas hålla, vanligen 100 eller 120 år. Alltså något längre än en människas förväntade livslängd. Vad händer när livslängden har uppnåtts, när bron kanske inte orkar mer fast vi inte är beredda att ta farväl? De tre broarnas öde har engagerat många under årens lopp.

Insikt om att bron hade gjort sitt, något nytt måste ta vid

Jag vill börja med att berätta om gamla Lidingöbron – en fantastisk bro med en spännande historia.

Vi fick i uppdrag att undersöka skicket hos bron – utföra en tillståndsbedömning och undersöka vad som behövdes göras för att rädda bron. Tyvärr visade det sig att den inte alls var i så gott skick som man skulle kunna tro när man tittar på den på avstånd.Kostnaden för att reparera bron började närma sig kostnaden för att bygga en ny. Kunde man inte utföra dessa reparationer då så att bron fick leva vidare?

Det vi räknade på var de nödvändiga reparationer som skulle förlänga livslängden – men en kedja är inte starkare än sin svagaste länk och gamla Lidingöbron visade upp en stor mängd svaga länkar. Även om vi hade åtgärdat alla fel som vi identifierade kvarstod frågan hur länge de delar som vi inte åtgärdar skulle hålla? Lidingö stad tog beslut att bygga en helt ny bro och det tycker vi var ett noga övervägt och riktigt beslut.

Lidingöbron och beslutsprocessen

Att få ge liv till en vacker gammal bro gjorde oss stolta

Nästa bro som vi tog oss an var uppförd bara fyra år efter gamla Lidingöbron – gamla Årstabrons bågspann. Men här såg vi en bro i ett helt annat skick än den förra. Den hade visserligen problem som behövde åtgärdas men de var koncentrerade till farbanan, den del av konstruktionen som utsatts för upprepade belastningar från tågens hjulaxlar. Balkarna i farbanan hade börjat visa tecken på utmattning så det var bråttom att åtgärda. Bågen, däremot visade sig ha en överkapacitet, så den lyckades vi bevara i sin helhet.

Vi projekterade och Skanska byggde om bron med Trafikverket som beställare i ett samarbetsprojekt under ett hektiskt år hösten 2014 till sommaren 2015.  Hela spårplanet byttes ut och bron fick 60 års förlängd livslängd. Det var fantastiskt att se resultatet.

Trafikverkets film om byte av mittspannet.

En ny bro som ska fungera i 120 år framåt

Att alla de bärande konstruktionerna i slussen verkligen behövde bytas ut fanns det hos oss tekniker ingen tveksamhet om. Det ledde till att vi fick vara med om att konstruera huvudbron till Nya Slussen åt Skanska som tillverkat och levererar bron i en totalentreprenad med Stockholm Stad som beställare och med arkitekterna på Foster +Partners som har designat bron. Ett arbete som tagit oss flera år av utmaningar och problemlösning. Onsdag den 11 mars kom bron äntligen fram till vår stora belåtenhet och glädje.

Den nya Slussenbron har designats på uppdrag av Skanska som en del av Stockholms Stads projekt Stockholm växer.

Hållbara lösningar för samhällets bästa

Att vara samhällsbyggare för hållbara lösningar kan innebära att man får medverka i helt olika processer för samhällets bästa.

  • att få ge insikt att bron hade gjort sitt, något nytt måste ta vid - som med gamla Lidingöbron
  • att få ge liv till en vacker gammal bro – det gjorde oss stolta – som med gamla Årstabron
  • att få hjälpa till att ta fram en ny bro som ska fungera i 120 år framåt – som med Huvudbron till Nya Slussen

Tack till alla kompetenta projektledare och beställare som vi haft förmånen att arbeta tillsammans med på dessa omfattande och komplexa projekt. Och ett stort tack till alla kollegor som bidragit, framför allt till Tore Lundmark som med sin enorma erfarenhet och kunskap gjort dessa projekt till en framgång.

Tomas Bergström, brokonstruktör