Michael Gustavsson, Global Spearhead Director

Se lediga jobb

Michael Gustavsson

Global Director Hospitals

T: +46 106151523

Vi lever allt längre. Vårdbehoven har skiftat från smittsjukdomar till livsstilsrelaterade sjukdomar. Nya sjukhus måste kunna klara av såväl konstanta tekniska uppgraderingar som flexibilitet i vårdutbudet.

- Utvecklingen inom vårdteknik går enormt snabbt och tar jättestora steg så ofta som varje månad, berättar Michael Gustavsson.

- Redan när man bygger ett sjukhus vet man att det kommer att behöva byggas om, troligen ofta. Det ska vara hyggligt enkelt att justera tekniska system som el, tele och VVS. Livsuppehållande system som medicinska gaser och el ska enkelt kunna försörjas från ett annat håll än det ordinarie om och när det behövs.

Michael är chef för Rambolls Global Division Hospitals som finns i sju länder. Just nu är han kontraktsansvarig i ett stort projekt där tre sörmländska sjukhus byggs ut och rustas för att kunna leverera framtidens sjukvård. Ramboll är ansvariga för byggkonstruktion och projektering för el/telesystem, ventilation, värme och sanitet samt geoteknik, landskapsarkitektur och miljöfrågor.

Eskilstuna Sjukhus

Här slutar viktiga maskiner aldrig att fungera

Att kunna designa och projektera ett sjukhus så att till exempel ett strömavbrott inte påverkar verksamheten är viktigt men inte självklart. Men det kan vi verkligen säga: här kommer viktiga maskiner aldrig att sluta fungera, säger Michael stolt.

De tekniska system vi bygger är direkt livsavgörande, fortsätter han och förklarar:

Elförsörjningen på ett sjukhus måste fungera avbrottsfritt oavsett vad som händer i omvärlden, särskilt i operationssalar och på intensivvården förstås. Det gäller även gaser som andningsluft och ren syrgas.

Alla delar måste fungera ihop

Ovanpå det kommer alla övriga system som måste fungera för kyla, värme, vatten och data. I stora sjukhusorganisationer måste alla delar fungera bra tillsammans. En del för sig räcker inte. Det kräver en helhetssyn av alla som arbetar med att skapa ett framtida sjukhus.

Det finns en gammal berättelse om två murare som står och arbetar, säger Michael. Han fortsätter: De får frågan “vad gör du?” och den ena svarar “jag murar en vägg” medan den andra svarar “jag bygger en katedral”.

I slutet av kedjan finns alltid vi själva

Att förstå sin del i helheten är helt enkelt avgörande för att lyckas.

Min roll är egentligen att sprida det synsättet i organisationen. Alla kunder har en kund och i slutet av den kedjan finns alltid vi själva. De sjukhus som byggs nu ska fungera åtminstone 30-40 år i befintligt skick. Vi  som jobbar med det här kommer att dra nytta av dem när vi är gamla och våra barn och barnbarn kommer att födas här.

Fakta: Sörmlands sjukhus för framtidens vård

Programmet Sörmlands sjukhus för framtidens vård omfattar mer än trettio delprojekt och väntas pågå till 2025. Programmet berör Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Landstinget Sörmland har ett ramavtal med NCC om en samverkansentreprenad med strategisk partnering. Ramboll är ansvariga för teknikområdena byggkonstruktion och projektering för el/telesystem, ventilation, värme, sanitet samt geoteknik, landskapsarkitektur, gator och mark, miljöbyggnad, miljösamordning och miljöinventering.

Fler experter berättar

Möt fler av våra experter som delar med sig av erfarenheter och berättar om sina personliga favoritprojekt.