Johan Hortberg, senior riskkonsult

Se lediga jobb här

Johan Hortberg

Seniorkonsult, Brand och risk

T: +46 10 615 66 64
M: +46 73 466 09 99

Johan är som riskanalytiker framförallt inblandad i en tidig fas, under projekteringen. Han utgår från planer i olika skeden av projekteringen och bedömer vilka risker som finns och hur människor agerar i olika scenarier. En riskanalys ingår ofta i ett större projekt och han lägger vanligtvis mellan femtio och tvåhundra timmar i ett projekt.

– Projektören eller designern har ett stort ansvar för det som byggs. Det mesta hanteras i olika standarder men viss risk är inte lagstadgad och det är som regel den risken vi försöker hantera i riskanalyser. Säg att det finns en tomt där någon vill bygga ett hus. Då finns det alltid ett utrymme att placera huset på olika platser. Då gäller det att hitta den lösningen som ger den mest fördelaktiga fördelningen mellan risk och samhällsnytta.

En arbetsgivare som erbjuder variation

Efter en master i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet flyttade Johan till Norge där han har arbetat med säkerhetskultur, analyser av mänskligt beteende och riskanalyser inom oljeindustrin och transportsektorn.  Han trivdes bra men när han fick barn kände han att det var dags att flytta hem till Sverige igen.

– Ramboll har ett gott rykte i Norge och jag hade goda erfarenheter av dem så när det dök upp en tjänst i Stockholm sökte jag den, säger han. 

Johan Hortberg

Från tunnelbana till risker i detaljplanläggning

Även om Ramboll är ett stort företag med många olika divisioner finns en flexibilitet inom organisationen som ger möjligheter att jobba i väldigt varierade projekt. Johan jobbar exempelvis med säkerhetsstyrning för tunnelbanan, riskanalyser för järnvägsprojekt och risker relaterat till detaljplanläggning och bygglovsprocesser, på tvärs över Rambolls divisioner.

–  Just nu sitter jag i ett spännande projekt där en tunnelbanedepå ska byggas om. Syftet är att säkerställa en säker infrastruktur, både för människor och för de som arbetar i området. Det är större än mina vanliga projekt och jag är uthyrd till Trafikförvaltningen cirka två dagar i veckan och representerar då dem i allt jag gör.

Smidiga kontaktvägar

Jämfört med sina tidigare arbetsplatser tycker Johan att det är skönt att så mycket av kompentensen finns inom organisationen.

– Jag trivs med att sitta nära den som projekterar eftersom det ger bättre insyn i hur man bygger och hur saker fungerar. Inom Ramboll är kontaktvägarna smidiga. Jag kan prata med den som projekterar eftersom jag ofta jobbar i projekt där Ramboll är ansvarig för designen. Tidigare, när jag suttit externt, har det varit så mycket mer formellt med bara en enkel fråga, säger han.

Är du blivande brand- och riskingenjör?

Vi arbetar med allt från små och medelstora regionala uppdrag, till stora och komplexa nationella projekt. Vi bidrar till att människor kan känna sig trygga att vistas i olika miljöer. I företaget har vi en kultur av att jobba över gränserna och lösa problem tillsammans. 

Läs mer om Rambolls brand- och riskenhet