Andreas Falegren

Enhetschef Brand

T: +46 10 615 66 63

Andreas Falegren är brandingenjör och har jobbat på Ramboll i fem år, de senaste åren som enhetschef. Yrkesvalet kom sig lite av en slump. Under utbildningen tänkte han sig en karriär inom räddningstjänsten, men upptäckte senare han att han var mer intresserad av att designa brandskyddslösningar än av brandbekämpning.

– Vi ser till att brandskyddet blir så bra som möjligt så att människor känner sig trygga att vistas i olika miljöer. Går du på en fotbollsmatch ska du inte behöva tänka på att placera dig nära en nödutgång utan ska kunna lita på att någon tänkt ut ett sätt att snabbt och säkert utrymma om det skulle behövas, säger han.

Skapar lösningarna genom samarbete

Det bästa med att jobba på Ramboll är blandningen av projekt, från de riktigt stora projekten till uppdrag för mindre fastighetsägare, och variationen i byggnader. Andreas gillar utmaningar och tar sig gärna an komplexa miljöer som kräver speciella lösningar som höga hus, flygplatser, sjukhus och stora samlingslokaler.

– Vi är ofta med från ett tidigt skede genom hela projektet fram till slutbesiktningen. Eftersom brandskyddet ska smälta in och lira med byggnaden i övrigt handlar det mycket om samarbete och att lösa problem tillsammans med de andra konsulterna.

Fördel att jobba i ett internationellt företag

–  Vi har ett nätverk för utbyten med brandingenjörer från andra länder. Även om vi inte har samma regelverk finns det många lösningar och erfarenheter som är värda att dela. Dubai har till exempel stor erfarenhet av att bygga höga hus och i Norge har de byggt mycket i trä. Vi har också nätverk inom digitalisering och brandsimulering.

Som enhetschef lägger Andreas drygt en fjärdedel av sin tid internt, övrig tid jobbar han i projekt. Som konsult har han en expertroll och är involverad i hela projektet från designskedet till färdig byggnad.

– En typisk dag kan variera stort. Det kan till exempel börja med ett projekteringsmöte tillsammans med andra konsulter följt av att man sitter på kontoret för att avsluta dagen med att åka ut till en byggarbetsplats. Eftersom vi inom brand oftast jobbar med flertalet projekt samtidigt varierar projekten vanligtvis över en arbetsdag, man kan exempelvis jobba med några radhus på förmiddagen och med ett miljardprojekt på Arlanda på eftermiddagen.

Hus på bergväggar utmanar brandskyddsreglerna

Ett spännande projekt som Andreas jobbar med just nu är Nestinbox som undersöker hur man kan bygga hus på bergväggar. Dagens brandskyddsregler utgår från att hus byggs på marken men när de flyttas upp tjugo meter på en bergvägg förändras förutsättningarna och det blir nya faktorer att ta hänsyn till.

– Hur ska de utrymmas? Hur tar sig räddningstjänsten dit? Vi har utgått från kraven på liknande byggnader som loftgångshus och undersökt hur tillämpbara de är när husen flyttas upp på bergväggen och vilka ytterligare faktorer som tillkommer. Om projektet realiseras tillkommer lokala aspekter beroende på var husen byggs som till exempel om utryckningsfordon kan ta sig hela vägen fram.

Är du blivande brand- och riskingenjör?

Vi arbetar med allt från små och medelstora regionala uppdrag, till stora och komplexa nationella projekt. Vi bidrar till att människor kan känna sig trygga att vistas i olika miljöer. I företaget har vi en kultur av att jobba över gränserna och lösa problem tillsammans. 

Läs mer om Rambolls brand- och riskenhet