Niklas Sörensen, VD Ramboll Sverige

Se lediga jobb

Niklas Sörensen

VD Ramboll Sverige

T: +46 70-268 97 35

När Børge Rambøll och Johan Hanneman grundade Ramboll 1945 låg stora delar av Europa i ruiner. De två ingenjörerna förenades i en stark vision om att bygga ett bättre samhälle. Tillsammans lade de grunden till det som idag är en global samhällsrådgivare med 15 500 anställda i 35 länder.

Världen förändras - våra värderingar består

- Världen ser nu helt annorlunda ut, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige. Han fortsätter:
- Digitaliseringen utmanar våra föreställningar och vänder upp och ner på hierarkier. Det som däremot inte har förändrats är värderingarna som Ramboll en gång byggdes på: en tilltro till teknikens möjligheter när den kombineras med människans inneboende kreativitet. Det är en lika kraftfull kompass idag som för 70 år sen.

Teknik för grodor, människor och näringsliv

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Med det som ledstjärna löser vi varje dag tekniska utmaningar för en bättre framtid.

Hur påverkas djur och natur av växande städer och infrastruktur? Kan vi se till att grodornas liv fortsätter som vanligt trots att en väg ska byggas där de lever? Hur bygger vi bostäder i naturnära områden utan att utestänga allmänheten från skog och mark? Kan vi se till att måsarna trivs och låter sig höras även när hamnen växer?  Den sortens frågor ställer vi oss dagligen.

Människor vid vattnet

Alla talar om framtiden men vi skapar den

Samtidigt jobbar vi i visionära projekt där tekniken lyfter människors vardag. Vi är med om att göra verklighet av Elon Musks innovation Hyperloop.  Snart kan vi transportera oss energismart och hypersnabbt i slutna rör mellan städer och under hav.

Vi rustar städer och länder för effekterna av klimatförändringar och stigande havsnivåer. Tillsammans bygger vi levande städer där människor kan andas frisk luft, simma i vattnet och ta cykeln till jobbet. Vi kallar oss med rätta experter men är förstås bara människor som brinner för att skapa bättre möjligheter för allt levande på jorden med teknik.

Stiftelseformen ger oss frihet

- Många av våra medarbetare har valt att jobba hos oss just för att vi är stiftelseägda, säger vd Niklas Sörensen. Det gör oss oberoende av kvartalsekonomins kortsiktiga krav och ger oss frihet att följa våra grundares ambition att vara med och utveckla det samhälle vi är en del av. Stiftelsen beviljar också donationer till forskning, studier och välgörenhet. 

- Vårt syftesdrivna arbetssätt har visat sig lönsamt. Rambolls vinst är resurser som går direkt till samhällsnytta i form av återinvesteringar, forskning och studier.

Idéer, kunskap och samarbete

För att lyckas i vår roll som global samhällsrådgivare finns det ett uppdrag som är viktigare än alla andra: att odla och utveckla de människor som arbetar hos oss. Med Børge Rambølls egna ord: “Alla våra medarbetare måste få möjlighet att arbeta självständigt, att fritt ge uttryck för åsikter som leder till nya idéer och att inhämta så mycket kunskap som möjligt.”

Utmana oss!

Just nu arbetar vi intensivt med att utmana våra egna affärsmodeller med intern innovation och entreprenörsanda. Därför behöver vi många kompetenser, även sådana som vi inte har idag. Gillar du oss? Välkommen till Ramboll för att forma vår gemensamma framtid.

Fler experter berättar

Möt fler av våra experter som delar med sig av erfarenheter och berättar om sina personliga favoritprojekt.