Kontakta mig!

Gunnar Samuelson

Client Director

T: +46 10 615 60 75

Möjligheterna med digitalisering och automatisering i byggbranschen just nu är fler än någonsin. Ändå uppstår flaskhalsar. Ofta saknas både tid och människor som kan göra jobbet.

En stor del av världens företag och länder jobbar just nu hårt med den omställning som krävs för att nå klimatmålen i Agenda 2030. Regeringens mål är att Sverige till 2045 inte längre har några nettoutsläpp av växthusgaser. Det målet är en kraftfull uppmaning till industrin, myndigheter och inte minst byggbranschen, att agera nu.

Som tur är finns det redan sätt att göra det komplexa enklare och smartare. Gunnar Samuelson som är client director på Ramboll talar sig varm om det som kallas parametrisk design - väldigt hett nu - och Rambolls eget digitala verktyg SiteSolve.

Snabbare utveckling - i realtid

I ett tidigt skede kan arkitekter, fastighetsägare och fastighetsutvecklare modellera och utforska utvecklingsplatser i realtid, tillsammans. Man kan effektivt kartlägga vilka möjligheter och begränsningar en plats har.

Skärmklipp av Rambolls produkt SiteSolve.

- Här kan vi lägga in parametrar som lägenhetsmix, användningsområden, maximal exploateringsyta, bygghöjder, vind, solljus, trafikflöden och viktiga restriktioner. Sedan räknar verktyget fram ett antal sätt att lösa uppgiften, förklarar Gunnar Samuelson.

Från ett närmast oändligt antal möjliga lösningar kan man i ett tidigt skede förstå och visualisera en fastighets potential. Det ökar också kunskapen om byggkostnaderna och vilken avkastning en investering kan ge.

- Det är ett smart sätt att bedöma exploateringsgraden på en fastighet man äger eller vill köpa. Beräkningar som förut tog många veckor kan idag göras på några timmar, säger Gunnar Samuelson och lägger till:

- Värdet av en fastighet bestäms ju till stor del av hur den kan bebyggas.

CO2-kraven gör branschen kunnigare

Samtidigt som trycket på att leverera alltid är högt är hela byggbranschen också inne i en grön omställning. Och det går fort. Företag som har målsättningen att vara klimatneutrala till 2045 har en del arbete att göra.

- CO2-avtrycket blir allt mer avgörande i affärerna förutom det uppenbara som tillgänglighet och pris. Det påverkar inte minst materialval och gör också att energisnåla fastigheter med bättre miljöklassning blir mer värda på marknaden. Det här driver hela branschen att bli kunnigare, säger Gunnar Samuelson.

Läs mer

När problemen som ska lösas är stora och tiden knapp är det viktigt att kunna innovera smart. Ramboll har ett stort globalt innovationsprogram som heter Innovation Accelerator.

- Det har gett oss en bra metodik för att snabbt kunna angripa ett problem och skala ner det till praktiskt möjliga lösningar. Det är vi ganska ensamma om, säger Gunnar Samuelson.

Värderingsdriven teknik

Att vara med och skapa den här omställningen och påverka samhället för generationer framöver är ett högt motiverande mål. Det passar Gunnar och hans kollegor alldeles utmärkt. Ramboll är stiftelseägt och har haft sina värderingar på plats i 75 år.

Grundaren Børge Rambøll var tydlig redan 1945: Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen.

Nyheter och projekt inom samhällsplanering och infrastuktur: