Claes Becker, uppdragsledare

Se lediga jobb

Karin Skantze

Lead Consultant

T: +46 (10) 6156446
M: +46 (72) 1468346

Många fiskarter behöver vandra. Det är så de hittar näring, skydd och rätt förutsättningar för att para sig. När vi människor bygger kraftverksdammar går det ofta ut över fiskarnas naturliga sätt att leva.

Många hinder för fisken

Längs med Nyköpingsåns sträckning från sjön Långhalsen till utloppet i Östersjön finns fem fördämningar varav tre är fungerande kraftverksdammar. De utgör alla vandringshinder för fiskar.

Starksimmande fiskar som till exempel öringar kan klara att simma igenom strömsträckor med relativt hög hastighet. Men för svagsimmande arter som stensimpa kan forsande vatten begränsa passagen, berättar Claes Becker.

Tillsammans med sina kollegor har han fått i uppdrag av Nyköpings kommun att skapa en fiskfaunapassage för att lösa problemet. De ska helt enkelt ta fram förslag på olika lösningar för hur en faunapassage kan anläggas så att fiskarna kan ta sig fram på sitt naturliga sätt.

De har börjat med att titta på en av dammarna som inte används idag utan som är nedlagd sedan lång tid tillbaka. Platsen heter Perioden och har i äldre tider varit en plats för textilindustri.

Bättre för både fiskar och forspaddlare

Runt omkring dammen finns ett naturreservat, bostäder och dessutom en plats där Nyköpings forspaddlare är aktiva med en bana som ofta används för kanotslalomtävlingar.

Förutom att Claes och kollegorna ska hjälpa fiskarna behöver de också se till att forspaddlarna kan fortsätta med sina aktiviteter i vattnet. Och målet är att hitta en lösning som blir bra för såväl naturen som de människor som bor i närheten.

dammanläggning i Sibro med fisk- och faunapassage

Dammen vid Perioden längs med Nyköpingsån där Claes ska ta fram olika lösningar för hur en faunapassage kan anläggas, så att fiskarna kan ta sig fram på sitt naturliga sätt.

Varken för flackt eller brant

Just nu analyserar de flera olika lösningar på hur vattnet kan ledas och tittar på vad var och en skulle innebära. Det finns många tänkbara lösningar.

En flackare botten som lutar mer jämnt, till exempel, skulle passa fiskarna fint men bli jättetråkigt för forspaddlarna som gärna vill ha vatten med kraftigt strömmande partier. En annan lösning är att bygga in en skiljevägg mitt i vattnet och anpassa botten i varje fåra så att paddlarna får sina strömmar medan fiskarna får ett lugnare vatten att simma i.

Ett pussel av viktiga värden

Att få hjälpa djur och natur på det här sättet är väldigt häftigt, fortsätter Claes som är utbildad ekolog med specialinriktning på läran om inlandsvatten.

Som i så många Ramboll-projekt handlar det om att lägga ett pussel och utvärdera vad som är möjligt och vilka kompromisser man kan göra. Huvudsyftet är att vattendraget ska bli mer naturlikt, utan vandringshinder för fiskarna.

Teknik som gör världen bättre

Claes som alla andra som jobbar på Ramboll har också vägledning i de värderingar som har funnits med ända sedan grundaren Börge Rambolls tid. Det handlar aldrig om att använda tekniken för teknikens skull. Men rätt använd kan den förbättra vardagen och världen för såväl människor som djur och natur.

Fler experter berättar

Möt fler av våra experter som delar med sig av erfarenheter och berättar om sina personliga favoritprojekt.