Åsa Jäverdal

Som projektchef på Nacka kommun höll Anna i taktpinnen när kommunen skulle bli med tunnelbana och därtill få ny infrastruktur, boendeområden och samhällsservice. Med både kommun, region och stat inblandade skulle en järnvägsplan, vägplan för motorväg och detaljplan för kommunen tas fram och inte vara motstridiga, trots att de låg olika i tid.

- Det är viktigt med tydlighet när det är så många inblandade, och att man förstår olika roller. Även om alla vill projektets bästa, har man olika plånböcker och hattar, och det måste man ha respekt och förståelse för. Ibland behöver man backa tillbaka för att förstå den andra parten, vad kan man kompromissa om för att hitta vägar framåt.

Tågstation

"-Det är många konflikter i stadsutveckling eftersom det påverkar invånare och markägare och det behöver man vara medveten om", säger Anna.

Anna har erfarenhet av både konsult- och beställarsidan och i stort sett alltid jobbat med projektledning, uppdragsledning eller projekteringsledning. Innan Ramboll och dessförinnan Nacka kommun jobbade Anna på Statens fastighetsverk och White Arkitekter.

- Jag tar med mig ett utifrånperspektiv i konsultrollen och förstår hur saker och ting hänger ihop, från beslutsprocesser till pressade budgetar, jag vet vilka utmaningar andra i projekten fajtas med.

Hon fortsätter:
- Jag förstår nyttan för beställarna i min roll som uppdragsledare. Har man en bra relation med beställaren vet man när man behöver fråga eller när man kan jobba på. Har man inte det blir det väldigt mycket tyngre.

Read more

Tydlighet vägen framåt

Anna är inte rädd för när motstridiga intressen gör att det skaver. Hon understryker att man behöver medla mellan olika parter för att hitta lösningar, och att vara tydlig för att kunna ta projektet framåt.

- Det är många konflikter i stadsutveckling eftersom det påverkar invånare och markägare och det behöver man vara medveten om. Man behöver ha respekt för andras roller, intressen och inspel. Är man tydlig och kommunicerar brukar det lösa sig.

Förutsättningar för snabba beslut

Anna är trygg i rollen som uppdragsledare och för henne är närvaro, öppenhet och dialog grundläggande. Hon tycker att det är viktigt att vara tillgänglig som chef och för de mindre frågorna inom projekten, så att de snabbt kan lösas och inte behöver vänta in stora projektmöten.

- Man ska känna att man vill komma och fråga mig, att jag är tillgänglig. Min roll handlar mycket om mjuka värden. Tekniken är många duktiga på. Jag är ingen specialist men jag är bra på mjuka värden. 

Fyra framgångsfaktorer för lyckad stadsutveckling på 2020-talet

Vi har tagit fram en guide för dig som är med och bygger framtidens smarta, levande och gröna städer.

 

Hämta guide

Nyheter och projekt inom samhällsplanering och infrastuktur: