Vad skryter dina barn om?

Se lediga jobb

Många av våra medarbetare uttrycker hur viktigt det är för dem att känna stolthet i sitt arbete och inte minst att framtida generationer kan känna stolthet över det de gör. Hur skulle ett samtal mellan några av våra medarbetares barn kunna låta?