Hållbara och innovativa lösningar...

...till nytta för människor och natur

The Partner for Sustainable Change

Vi bygger morgondagens samhälle med hållbarhet i fokus

En stark miljö- och hållbarhetsprofil är en viktig konkurrensparameter för många av våra kunder, både inom privat och inom offentlig sektor. Vi hjälper därför vår kunder med miljöprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar, ekologiska tjänster, luftkvalitéutredningar, förorenade områden och byggnader, miljö, hälsa & säkerhet (EHS), produktsäkerhet och arbetsmiljö, ESG Due Diligence, strategi och hållbarhetsrådgivning, livscykelanalyser, EPD och klimat, cirkulär ekonomi, resurs- och avfallshantering, ledningssystem, hållbar kemikalieanvändning, farligt gods och säkerhetsrådgivning, miljöekonomi och utbildning i form av öppna kurser, företagsinterna utbildningar och e-learning och mycket mer.

Vår koncernstrategi ”The Partner for Sustainable Change” siktar högt och vi letar efter fler konsulter som vill vara med och förverkliga vår ambition. Brinner du lite extra för hållbarhet, biologisk mångfald, MKB, cirkulär ekonomi, ESG, klimat, PFAS, förorenade områden, produktsäkerhet, förnybar energi, utbildning och/eller digital produkter så ser vi gärna att du skickar in en ansökan. Hittar du inte en annons som passar dig, så tar vi gärna ett samtal ändå. Vi kan kanske utforma en roll som passar just dig!

Vi vill bli fler konsulter inom Miljö & Hälsa

Linda Nilsson

Divisionschef Environment & Health

T: +46 (10) 6156406
M: +46 (72) 1468206

Gör skillnad - och karriär!

Som en del av den svenska organisationen får du möjlighet att vara med att skapa hållbara och innovativa lösningar som gör skillnad för våra kunder och samhället i stort.

Du kommer att ingå i ett högkvalificerat och dedikerat team som har både bred kompetens och väldigt kunniga experter. Det gör det möjligt att dela kunskap, lära av varandra och växa tillsammans, vilket vi är mycket stolta över. På Ramboll litar vi på och förväntar oss att du tar ansvar och fattar beslut som du kan vara stolt över!

Så jobbar vi med hållbarhet

Läs om några av alla de hållbarhetsprojekt vi genomfört och hur vi bidrar till en mer hållbar utveckling.