Rambolls brand- och riskenhet

Vi arbetar med allt från små regionala uppdrag

Rambolls brand- och riskenhet

till stora och komplexa nationella projekt.

Vi arbetar med allt från små och medelstora regionala uppdrag, till stora och komplexa nationella projekt. Vi bidrar till att människor kan känna sig trygga att vistas i olika miljöer. I företaget har vi en kultur av att jobba över gränserna och lösa problem tillsammans. 

Det är stor efterfrågan på hållbara transporter och vad vi behöver om vi ska ta itu med de ökade koldioxidutsläppen inom transportsektorn. Digital teknik omvandlar kollektivtrafiksystem vilket gör dem snabbare, mer pålitliga och effektivare än någonsin. Våra experter inom järnvägssystem upplever en ökad efterfrågan på våra tjänster och vi vill utöka våra team över hela världen.

Vill du utforma framtiden med oss? Vill du vara en del av en samverkande kultur? Kontakta oss för mer information.

Globala möjligheter inom järnvägssystem

Vi söker just nu

Brandskyddslösningar för hus som byggs på bergväggar

"På Ramboll arbetar vi mycket över teknikområdena. Vi har en kultur av att jobba över gränserna och lösa problem tillsammans", säger Andreas Falegren, enhetschef på Brand. Han jobbar med brandskyddslösningar för allt från flygplatser och sjukhus till hus som byggs på bergväggar.

Möt Andreas Falegren, enhetschef på Brand

Haga Norra – att planera en ny stadsdel kräver helikopterperspektiv

Bara sju minuter från Stockholm city växer en ny stadsdel fram. Att planera en ny stadsdel är ett komplext arbete där det gäller att se helheten och sambanden innan man går in på detaljerna. Ramboll är brandskyddsrådgivare åt Fabege som utvecklar Haga Norra med fokus på hållbarhet och trivsel.

Läs mer om Haga Norra-projektet

"Förvånad över hur omväxlande det är"

Möt Lina Gabrielsson, civilingenjör i riskhantering, Hon tog examen från Lunds Tekniska Högskola i februari 2020. Det första halvåret som Brand- och riskkonsult har varit speciellt eftersom hon började jobba i samband med utbrottet av covid-19.

Möt Lina Gabrielsson, brand- och riskkonsult

Tinnerbäckshuset – tekniska lösningar möter höga säkerhetskrav

Region Östergötland uppför en helt ny byggnad för att samla psykiatrivården i Linköping. Tinnerbäckshuset är ett stort och levande projekt som ställer höga krav på säkerhet och flexibla lösningar. Att lokalerna ska vara utformade med ett högt brandskydd samtidigt som de ska vara säkra för andra risker än brand är en utmaning för brandingenjören – särskilt som de båda ibland kan stå i konflikt med varandra.

Läs mer om Tinnerbäckshuset-projektet

"Ramboll är ett stort företag med en flexibel organisation"

Johan Hortberg är som riskanalytiker inblandad i en tidig fas i projekteringen. "Jag trivs med att sitta nära den som projekterar eftersom det ger bättre insyn i hur man bygger och hur saker fungerar. Inom Ramboll är kontaktvägarna smidiga."

Möt Johan Hortberg, brand- och riskkonsult

Möt Christian Pelo, brand- och civilingenjör

Christian började arbeta på Ramboll direkt efter sin examen. Han beskriver en flexibel arbetsplats med möjlighet att vara med och bygga upp och utveckla verksamheten. Parallellt med arbetet som brandingenjör har han tagit initiativ till en internationell seminariegrupp för kollegorna inom koncernen. Han har också utvecklat interna rutiner för arbete med simulering – en tjänst som Ramboll idag tillhandahåller i fem länder.

Möt Christian Pelo, brand- och civilingenjör

Vill du veta mer?

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba som brand- och riskkonsult på Ramboll!

Ulf Nygren

Enhetschef, Brand

T: +46 10 615 6660

Om Brand- och riskenheten

Vi jobbar med att människor ska kunna känna sig trygga att vistas i olika miljöer. I det ingår hela spektret av projektskeden likväl som verksamheter inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Vår enhet är med från de tidiga skedena när plankartan ligger på bordet, till förstudie och projektering där utrymningsstrategi och brandsäkerhet i projektets alla delar utreds och analyseras. 

Under byggtiden är vi med som rådgivare åt entreprenör och fastighetsägare i små som stora frågor. När allt slutligen är på plats kontrollerar vi utförandet och dokumenterar det slutgiltiga brandskyddet, samt bistår fastighetsägare i det fortsatta underhållsskedet.

Vår brand- och riskenhet finns i Stockholm, Linköping och Malmö. Vi arbetar med allt från små och medelstora regionala uppdrag, till stora och komplexa nationella projekt. Vi arbetar nära våra kunder och deras behov, och har Rambolls breda kompetens i ryggen.

Vi samarbetar dagligen mellan kontoren i gemensamma uppdrag. För oss är  individens utveckling viktig, vilket exempelvis sker genom utbyte och seminarier med våra kollegor i Rambolls Fire Engineering Network. På Ramboll har vi en kultur av att jobba över gränserna och lösa problem tillsammans. 

Aktuella projekt

Skriv ditt examensarbete för Ramboll

En nära kontakt med högskolor och universitet har alltid varit viktig för oss. Att skriva sitt examensarbete för Ramboll innebär att du bidrar till nytänkande och utveckling och får med dig värdefulla insikter och erfarenheter om hur ett globalt teknikkonsultföretag fungerar. Många examensarbeten leder till en framtida anställning hos oss.

Examensarbete

Skicka en spontanansökan

Berätta lite om dig själv och ladda upp ditt CV direkt eller via LinkedIn. Vi kontaktar dig när en tjänst som överensstämmer med din profil blir ledig. Vi ser fram emot att höra av dig!

Spontanansökan

Bli en del av ett företag som gör skillnad

Ramboll är ett globalt företag med 16 500 medarbetare i 35 länder och är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.

Bright ideas. Sustainable change.