Hållbara och innovativa lösningar...

...till nytta för människor och natur

Vi bygger morgondagens samhälle med hållbarhet i fokus

Ramboll är en samhällsutvecklare vars innovativa och hållbara lösningar gör skillnad för våra kunder, invånarna och samhället i stort. Medarbetarnas kreativitet, kunskap och integritet är avgörande och våra team består av personer med olika kompetenser och egenskaper för att vi ska nå de bästa lösningarna.

Hållbarhet genomsyrar alla våra uppdrag. Vi hjälper våra kunder att bidra till 1,5-gradersmålet och öka den biologiska mångfalden. Vi bidrar till ett tryggt samhälle som människor vill leva i.

Vi vill bli fler konsulter inom miljö, vatten och energi

Just nu söker vi fler konsulter till våra kontor i, läs mer om tjänsterna nedan:

Hur vi skapar värde 

Vi fokuserar på kundens kund, de som ska leva i och ha nytta av de lösningar vi utvecklar. Våra råd är baserade på kunskap och teknisk expertis. Vår konsultverksamhet bygger på ett helhetsperspektiv med samarbeten över discipliner och landsgränser. Vi ser till att  våra kunder får valuta för pengarna.

Vi ägs av en stiftelse och vår ägarform säkerställer vår integritet och att verksamheten är oberoende av externa eller personliga intressen. Den gör att vi kan fokusera på att skapa långsiktigt värde tillsammans med våra kunder.

Så jobbar vi med hållbarhet

Läs om några av alla de hållbarhetsprojekt vi genomfört och hur vi bidrar till en mer hållbar utveckling.

75 år av starka värderingar

Den historia Ramboll skriver i dag är en direkt fortsättning på den som påbörjades 1945. Ramboll grundades av två ingenjörer, Børge Johannes Rambøll och Johan Georg Hannemann, som ville använda sin kunskap till att förbättra samhället efter andra världskrigets slut.

De startade företaget med målet att bidra till att bygga upp samhället med hjälp av teknisk kompetens med hög medvetenhet om företagets roll i samhällets sociala utveckling. Samarbetet inom företaget och relationerna med våra kunder bygger på jämlikhet, öppenhet och förtroende.

Ramboll ägs av stiftelsen Ramboll Foundation. Att vara stiftelseägda ger oss bra förutsättningar att arbeta långsiktigt. Delar av vinsten blir stöd till forskning, utbildning och humanitärt bistånd.

Den höga standarden kring affärsetik, ansvarskännande gentemot samhället och fokus på nöjda medarbetare utgör grundelementen i Rambolls affärsverksamhet.

Läs mer

Hur vi jobbar med innovation

En hållbar framtid kräver innovativa lösningar. För oss är medarbetardriven innovation vår främsta kraft och vi tror på att arbeta tillsammans med andra aktörer. 

Vi jobbar med innovation på flera olika sätt; genom vår innovationskompass och vårt globala innovationsprogram Innovation Accelerator samt innovationsprojekt tillsammans med kunder och ekosystem för innovation tillsammans med flera aktörer. Allt med ambitionen att bli den digitala ledaren i vår bransch.

Se lediga jobb här