Hållbara och innovativa lösningar...

...till nytta för människor och natur

Vi bygger morgondagens samhälle med hållbarhet i fokus

Ramboll är en samhällsutvecklare vars innovativa och hållbara lösningar gör skillnad för våra kunder, invånarna och samhället i stort. Medarbetarnas kreativitet, kunskap och integritet är avgörande och våra team består av personer med olika kompetenser och egenskaper för att vi ska nå de bästa lösningarna.

Hållbarhet genomsyrar alla våra uppdrag. Vi hjälper våra kunder att bidra till 1,5-gradersmålet och öka den biologiska mångfalden. Vi bidrar till ett tryggt samhälle som människor vill leva i.

Hur vi skapar värde

Läs mer

Vi fokuserar på kundens kund, de som ska leva i och ha nytta av de lösningar vi utvecklar. Våra råd är baserade på kunskap och teknisk expertis. Vår konsultverksamhet bygger på ett helhetsperspektiv med samarbeten över discipliner och landsgränser. Vi ser till att  våra kunder får valuta för pengarna.

Vi ägs av en stiftelse och vår ägarform säkerställer vår integritet och att verksamheten är oberoende av externa eller personliga intressen. Den gör att vi kan fokusera på att skapa långsiktigt värde tillsammans med våra kunder.

Just nu söker vi nya kollegor till hållbarhetsområdet!

Senior/Lead Strategic Sustainability Consultant

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls satsning inom strategisk hållbarhetsrådgivning och söker därför dig som redan idag är med och driver agendan inom hållbarhet och har flera års erfarenhet ...

Läs mer & ansök

Seniorkonsult inom MKB med inriktning mot limnologi och ekologi

Vi erbjuder dig möjligheten att använda din tidigare erfarenhet av tillstånd och MKB-processer och kreativitet målinriktat för att tillsammans med kunniga och drivna kollegor leda arbetet och skapa mervärde inom miljöområdet för våra projekt inom vatten...

Läs mer & ansök

Projektör inom Mark / Väg

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls fortsatta arbete inom hållbarhet och söker därför dig som har intresse för att fortsätta driva agendan inom hållbarhet genom ditt arbete som projektör i våra uppdrag. Ramboll har som ambition att vara marknadsledande inom hållbarhet...

Läs mer & ansök

VA-utredare

Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet inom dagvatten, skyfall och ditt intresse för en hållbar stadsutveckling för att bidra till innovativa lösningar och framåtanda i en kundnära och spännande vardag...

Läs mer & ansök

Handläggare till världsledande teknik inom hållbarhet i infrastrukturprojekt

Vi erbjuder dig möjligheten att använda ditt driv för nytänkande, innovativa lösningar inom ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom väginfrastruktur...

Läs mer & ansök

Erfaren konsult inom förorenade områden

Vill du bli en av våra experter inom tjänsteområdet Enviornment and Health? Vi ser fram emot att ta del av din kunskap och expertis när du blir en del av vårt gäng...

Läs mer & ansök

Geotekniker

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls fortsatta arbete inom hållbarhet och söker därför dig som ser fram emot att utvecklas vidare inom Geoteknik och som samtidigt tilltalas av dialogen med kund...

Läs mer & ansök

BIM konsult

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls fortsatta arbete inom hållbarhet och söker därför dig som vill vara med och driva agendan inom hållbarhet och har examen inom teknik, fastighet-samhälle, och ett par års erfarenhet inom BIM- datasamordning...

Läs mer & ansök

Seniorkonsult inom MKB med inriktning mot planer och program

Vi erbjuder dig möjligheten att använda dina tidigare erfarenheter av tillstånd och MKB-processer för att tillsammans med kunniga och driva kollegor leda miljöfrågorna i stadsbyggnadsprojekt och följa samhällets utveckling med fokus på miljönyttan...

Läs mer & ansök

BIM Lead

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls fortsatta arbete inom hållbarhet och söker därför dig som redan idag är med och driver agendan inom hållbarhet och har flera års erfarenhet av projekteringssamordning och Civil 3D...

Läs mer & ansök

Landskapsarkitekt

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls fortsatta arbete inom hållbarhet och söker därför dig som redan idag är med och driver agendan inom hållbarhet och har flera års erfarenhet från uppdrag inom stadsutveckling där du arbetat med landskapet som verktyg för att uppnå hållbar stadsutveckling...

Läs mer & ansök

VA-projektör

Vi erbjuder dig möjligheten att använda dina kunskaper inom VA-projektering för att tillsammans med nyfikna, lösningsorienterade och engagerade kollegor få utveckla dig i en affärsinriktad roll med internationell prägel...

Läs mer & ansök

Senior Project Manager

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls fortsatta arbete inom hållbarhet och söker därför dig som redan idag är med och driver agendan inom hållbarhet och har flera års erfarenhet från byggsektorn...

Läs mer & ansök

Beteendekonsult inom policydesign och hållbarhet

Vi erbjuder dig möjligheten att använda din kompetens inom nudging eller beteendeinsikter för att i multi-disciplinära team med våra experter inom bl.a. klimat- och miljö, tjänstedesign och social hållbarhet, lösa roliga och utmanande kunduppdrag...

Läs mer & ansök

Landskapsarkitekt

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls fortsatta arbete inom hållbarhet och söker därför dig som redan idag är med och driver agendan inom hållbarhet och har flera års erfarenhet från rollen som Landskapsarkitekt...

Läs mer & ansök

Uppdragsledare/Teknikansvarig inom VA

Vi erbjuder dig möjligheten att som uppdragsledare/teknikansvarig ta en ledande roll i de uppdrag du medverkar i och leda samt instruera andra projektörer både externt och internt...

Läs mer & ansök

Erfaren geotekniker

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls fortsatta arbete inom hållbarhet och söker därför dig som är erfaren inom geoteknik och som motiveras av rollen som Teknikansvarig. Ramboll har som ambition att vara marknadsledande inom hållbarhet...

Läs mer & ansök

Junior konsult - Health Science

Vill du bli en del av ett globalt nätverk av spjutspetsexperter inom tjänsteområdet ”Health Science”? Vi erbjuder dig möjligheten att använda dina kunskaper inom kemi/toxikologi för att tillsammans med oss arbeta och utvecklas i uppdrag kopplade till kemikaliers påverkan på människa och miljö...

Läs mer & ansök

Senior konsult - Health Science

Vill du bli en del av ett globalt nätverk av spjutspetsexperter inom tjänsteområdet ”Health Science”? Vi erbjuder dig möjligheten att använda dina kunskaper inom kemi/toxikologi för att tillsammans med oss arbeta och utvecklas i uppdrag kopplade till kemikaliers påverkan på människa och miljö...

Läs mer & ansök

BIM Lead

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls fortsatta arbete inom hållbarhet och söker därför dig som redan idag är med och driver agendan inom hållbarhet och samhällsplanering. Ramboll har som ambition att vara marknadsledande inom hållbarhet...

Läs mer & ansök

Environmental economist

Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av Rambolls fortsatta arbete inom hållbarhet och söker dig som är utbildad miljöekonom och vill bidra till vårt arbete inom samhällsekonomisk analys på miljöområdet...

Läs mer & ansök

Managementkonsult som vill driva förändring och skapa hållbara resultat

Vi erbjuder dig möjligheten att använda din kompetens och ditt driv för att i team med våra konsulter bidra till en bättre samhällsutveckling. För att trivas och lyckas hos oss ser vi att du har en stark förmåga att ta dig an våra kunders strategiska utmaningar inom affärs- och organisationsutveckling...

Läs mer & ansök

Så jobbar vi med hållbarhet

Läs om några av alla de hållbarhetsprojekt vi genomfört och hur vi bidrar till en mer hållbar utveckling.

75 år av starka värderingar

Den historia Ramboll skriver i dag är en direkt fortsättning på den som påbörjades 1945. Ramboll grundades av två ingenjörer, Børge Johannes Rambøll och Johan Georg Hannemann, som ville använda sin kunskap till att förbättra samhället efter andra världskrigets slut.

De startade företaget med målet att bidra till att bygga upp samhället med hjälp av teknisk kompetens med hög medvetenhet om företagets roll i samhällets sociala utveckling. Samarbetet inom företaget och relationerna med våra kunder bygger på jämlikhet, öppenhet och förtroende.

Ramboll ägs av stiftelsen Ramboll Foundation. Att vara stiftelseägda ger oss bra förutsättningar att arbeta långsiktigt. Delar av vinsten blir stöd till forskning, utbildning och humanitärt bistånd.

Den höga standarden kring affärsetik, ansvarskännande gentemot samhället och fokus på nöjda medarbetare utgör grundelementen i Rambolls affärsverksamhet.

Läs mer

Hur vi jobbar med innovation

En hållbar framtid kräver innovativa lösningar. För oss är medarbetardriven innovation vår främsta kraft och vi tror på att arbeta tillsammans med andra aktörer. 

Vi jobbar med innovation på flera olika sätt; genom vår innovationskompass och vårt globala innovationsprogram Innovation Accelerator samt innovationsprojekt tillsammans med kunder och ekosystem för innovation tillsammans med flera aktörer. Allt med ambitionen att bli den digitala ledaren i vår bransch.

Se lediga jobb här