Är du redo att hjälpa våra kunder att skapa en mer hållbar framtid?

Att arbeta på Ramboll innebär att arbeta för ett företag som strävar efter att göra skillnad

- för våra anställda, kunder och samhälle.

Ramboll är med sina 16 000 medarbetare ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med 1900 experter över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle. Nu söker vi dig som vill vara med på resan mot fler spännande projekt.

Som en del av den svenska organisationen får du möjlighet att implementera lösningar som är hållbara, kostnadseffektiva och väl anpassade till vår värld. Du kommer att ingå i ett högkvalificerat och dedikerat team i Sverige. Inom Ramboll Energi arbetar vi huvudsakligen inom industri och energibranschen där vi främst leder uppdrag inom energi, process, elkraft och vindkraft.

Du kommer också att ingå i Rambolls globala verksamhet med över 1800 experter inom energiområdet över hela världen. Låter det intressant? Se vad som passar dig och tveka inte att kontakta oss.

Se lediga jobb

Simon Jansson

Divisionschef Energi

T: +46 10 615 68 24

Var med och bidra mot ett hållbart samhälle

Det blir allt mer uppenbart att omställningen mot hållbarhet måste gå snabbare, bland annat för att klara 1,5-gradersmålet.

Detta har en direkt påverkan på industri och energibranschen. Vi ser till exempel en utfasning av fossil olja, en ökande efterfrågan på förnybar kraftproduktion så som vindkraft och stora investeringar inom industrin i hållbar produktion. Dessutom ökar elektrifieringen av samhället och därmed också behovet av mer elkraft vilket leder till en ökning av investeringar lokala elnätslösningar och i elnätskapacitet för att klara den effektproblematik som uppkommer.

Som medarbetare på Ramboll spelar du en viktig roll genom att bidra till denna omställning av samhället. Vi arbetar med uppdrag inom hela värdekedjan, från affärsanalyser, till investeringsanalyser, tillståndsärenden, projektledning och projektering.

Vi märker att de lösningar som krävs för att skapa effektiva och hållbara system ofta är komplexa och involverar flera branscher och verksamheter. Med det breda tjänsteutbud och den mångsidiga kunskap som finns bland Rambolls 16 000 medarbetare världen över, står vi väl rustade att möta de ökande kraven på samarbete mellan olika discipliner. Vill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur med fokus på en hållbar samhällsutveckling? De rätta förutsättningarna finns hos oss på Ramboll. Vi samarbetar över teknik-, divisions- och landsgränser för att erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga och hållbara lösningar.

Se lediga jobb