Vill du bli en del av ett företag som gör skillnad?

Se lediga jobb
Nya och gamla Rambollare på introdagen 2018

Bli en del av ett globalt team

Ramboll är ett globalt företag med 15 000 medarbetare och att Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.

Vårt globala team av 3000 transport- och infrastrukturexperter skapar innovativa, hållbara och levande miljöer världen över. Från flygplatser till broar, tunnlar och järnvägar arbetar vi för att människor och varor ska kunna förflyttas på det mest effektiva och hållbara sättet. Vårt fokus på "Smart Mobility" säkerställer att vi med digitalisering som hjälp skapar stadsplaner som integrerar all form av transport.

Vad gör dina barn stolta?

Många av våra medarbetare uttrycker hur viktigt det är för dem att känna stolthet i sitt arbete och inte minst att framtida generationer kan känna stolthet över det de gör. Hur skulle ett samtal mellan några av våra medarbetares barn kunna låta?
Se lediga jobb

Martin Ålenius

AO-chef Transport

T: +46 (10) 6156891
M: +46 (70) 6451491

Våra broexperter är en del av Rambolls Transportdivision

Våra tjänster omfattar planering, utformning, konstruktion och underhåll. Vi hanterar alla typer av projekt, från förstudier och lagstadgade processer till utformning och projektgenomförande. Utmärkande för alla våra projekt är att de ger dig goda möjligheter att utvecklas i din roll.

Vi tror att samarbete är förutsättning för att kunna vara nyskapande och vi uppmuntrar våra medarbetare att dela med sig av sina kunskaper och samarbeta över discipliner och gränser. Vi har medarbetare från hela världen och de flesta av oss är inblandade i internationella projekt med internationella kunder.

Här är några projekt vi genomfört i Sverige och internationellt: 

Projektering av Slussens 3 000 ton tunga bro

Queensferry Crossing - ett landmärke inom ingenjörskonst

Förlängd livslängd på Gamla Årstabron

Se lediga jobb