Ramboll Brand & Risk

Vi arbetar med allt från små regionala uppdrag

Ramboll Brand & Risk

till stora och komplexa nationella projekt.

Ramboll Brand & Risk

Vi söker brandingenjörer

Ramboll Brand & Risk

...och blivande riskkonsulter

Ramboll Brand & Risk

Är du den vi söker?

Är du blivande brand- och/eller riskingenjör?

Se lediga jobb här

Ulf Nygren

Enhetschef, Brand

T: +46 10 615 6660

Rambolls brand- och riskenhet i Stockholm, Linköping och Malmö arbetar med allt från små och medelstora regionala uppdrag, till stora och komplexa nationella projekt. Vi är den kompetenta och kundorienterade rådgivaren med det stora företagets tyngd i ryggen.

Om Brand- och riskenheten

Brand- och riskenhetens tjänsteerbjudande spänner över hela spektret av projektskeden likväl som verksamheter inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Vi är med från de tidiga skedena när plankartan ligger på bordet, till förstudie och projektering där utrymningsstrategi och brandsäkerhet i projektets alla delar utreds och analyseras.

Läs mer

Vi är med under byggtiden som rådgivare åt entreprenör och fastighetsägare i små som stora frågor. När allt slutligen är på plats kontrollerar vi utförandet och dokumenterar det slutgiltiga brandskyddet, samt bistår fastighetsägare i det fortsatta underhållsskedet.

Rambolls brand- och riskenhet finns i Stockholm, Linköping och Malmö. Vi har erfarenhet av att arbeta med allt från små och medelstora regionala uppdrag, till stora och komplexa nationella projekt. Vi är den kompetenta och kundorienterade rådgivaren med det stora företagets tyngd i ryggen.

Vi samarbetar dagligen mellan kontoren i gemensamma uppdrag och uppmuntrar och stödjer individens utveckling vilket exempelvis sker genom utbyte och seminarier med våra kollegor i Rambolls Fire Engineering Network.

Vår styrka ligger i det dagliga samspelet mellan stort engagemang och bred kompetens, i kombination med betryggande erfarenhet inom brandskyddsprojektering. Dessa styrkor gör det möjligt för oss att arbeta både pragmatiskt och nytänkande.

Vår kompetens och erfarenhet av rådgivning, tolkning och tillämpning av myndighetskrav med hänsyn till beställarens målbild gör att vi kan leverera kundorienterade lösningar av hög kvalitet.

Möt Christian Pelo, brand- och civilingenjör

Christian började arbeta på Ramboll direkt efter sin examen. Han beskriver en flexibel arbetsplats med möjlighet att vara med och bygga upp och utveckla verksamheten. Parallellt med arbetet som brandingenjör har han tagit initiativ till en internationell seminariegrupp för kollegorna inom koncernen. Han har också utvecklat interna rutiner för arbete med simulering – en tjänst som Ramboll idag tillhandahåller i fem länder.

Möt Christian Pelo, brand- och civilingenjör

Haga Norra – att planera en ny stadsdel kräver helikopterperspektiv

Bara sju minuter från Stockholm city växer en ny stadsdel fram. Att planera en ny stadsdel är ett komplext arbete där det gäller att se helheten och sambanden innan man går in på detaljerna. Ramboll är brandskyddsrådgivare åt Fabege som utvecklar Haga Norra med fokus på hållbarhet och trivsel.

Läs mer om Haga Norra-projektet

Tinnerbäckshuset – tekniska lösningar möter höga säkerhetskrav

Region Östergötland uppför en helt ny byggnad för att samla psykiatrivården i Linköping. Tinnerbäckshuset är ett stort och levande projekt som ställer höga krav på säkerhet och flexibla lösningar. Att lokalerna ska vara utformade med ett högt brandskydd samtidigt som de ska vara säkra för andra risker än brand är en utmaning för brandingenjören – särskilt som de båda ibland kan stå i konflikt med varandra.

Läs mer om Tinnerbäckshuset-projektet

Bli en del av ett företag som gör skillnad

Ramboll är ett globalt företag med 15 000 medarbetare i 35 länder och är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.

Se lediga jobb här
Bright ideas. Sustainable change.