Karriär

Välkommen till Ramboll!

Varje dag löser vi tekniska utmaningar för att göra livet bättre för människor och natur. Genom att lyssna på och förstå invånarna, vår omvärld och våra kunder, tar vi fram hållbara lösningar som skapar riktigt värde. Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen.

Varför Ramboll? Läs mer här.

Röda Korset, Better Shelter och kollegor från Ramboll. Foto: Adam Gilborne

Vårt fokus och bidrag i tider av kris

I tider av kris vill och ska vi ta vårt samhällsansvar och hjälpa till där vi kan. Vi har stort fokus på att befintliga uppdrag ska fullföljas samtidigt som nya akuta behov uppstår på grund av spridningen av coronaviruset. Vi behöver vara flexibla och hitta nya lösningar för att hjälpa våra kunder och samhället. 

Läs  mer: Vårt fokus och bidrag i tider av kris

Bli en del av ett globalt företag

När du arbetar för Ramboll arbetar du för ett globalt företag. Du har kollegor över hela världen, varav många är involverade i internationella kunder och projekt, och vissa arbetar utomlands.

Klicka på kartan nedan för att hitta lediga jobb i ditt land. Blå motsvarar lediga positioner. Mörkgrå indikerar var Ramboll har en närvaro. Här kan du skicka in en spontanansökan.