Anna Essehag

Hållbarhetschef

T: +46 721 432 474

I september 2015 skrev 193 länder under resolutionen  “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” Länderna har förbundit sig att arbeta för att uppnå en miljömässig, socialt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

Ramboll har utvecklat en metod för att i större utsträckning bidra till FN:s hållbarhetsmål och kundens hållbarhetsambitioner. Att tydliggöra projektens påverkan på de 17 målens 169 delmål skapar en bas för hur vi i större utsträckning kan bli mer konkreta och bistå våra kunder i deras hållbarhetsarbete.

Det som är unikt med metoden är att den utgår från de 169 delmålen och värderar både på den positiva och negativa påverkan på målen. En unik men enkel metod som kan användas för alla typer av projekt och i samtliga projektfaser. Fokus bör ligga på det sista steget, förbättra.

SDG-metod

Klicka här för större bild

Kopplat till de 4 olika stegen finns stödverktyg med relevanta hållbarhetsaspekter, val av delmål och en värderingsmodell där resultatet visualiseras.

Behöver du stöd i ditt arbete med Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål, erbjuder vi tjänster inom rådgivning, analys, utbildning, uppföljning och workshops utifrån ert behov.