Hållbarhet är en integrerad del av vårt sätt att arbeta och de projekt vi levererar. Nedan är bara några exempel från våra marknader som visar hur teknisk expertis kombineras med innovativt tänkande för att skapa lösningar som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.

Exempel på tjänster inom hållbarhet:

  • Klimattjänster - klimatberäkningar, Science Based Target, 1.5 C playbook, skyfallshantering, produktstrategier
  • Cirkulär ekonomi - LCA (Life Cycle Analysis), EPD (Environmental Product Declarations) Produktifiering av avfall, riskanalyser farliga ämnen i material, produktsäkerhet
  • Strategisk rådgivning - Strategiutveckling, beteendeinsikter, Agenda 2030, riskhantering, resiliens; processledning hållbarhet i stora projekt
  • Certifiering – BREEM; CEEQUAL, CityLab, LEED, WELL, Miljöbyggnad, Miljö-/Kvalitetsdiplomering
  • Social hållbarhet - Sociala Konsekvensanalyser (SKA), barnrätt, policyanalys
  • Utbildning - Ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energi. Lagbevakning
  • Analyser/beräkningar - Vattenkvalitet, markförorening, luftkvalitet, energieffektivisering, ekosystem, revisioner, EDD (Environmental Due Diligence), sjuk/hälsoberäkningar (DALY), samhällsekonomiska konsekvensanalyser, utvärderingar
  • Ekonomisk hållbarhet - Investeringsmöjligheter, nyttoanalyser, drift- och underhållsplaner; ekosystemtjänster