Pålitlig, jämförbar och standardiserad rapportering

Ramboll har anpassat sin rapportering till Global Reporting Initiative (GRI) G4 Reporting Framework. GRI är ett globalt ramverk för rapportering som ger resultatindikatorer för sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat, tillämpliga på alla organisationer av alla typer och industrier över hela världen. GRI-ramverket hjälper Ramboll att generera pålitlig, jämförbar, relevant och standardiserad information om våra övergripande resultat.

Interaktiv CR-rapport online

Rambolls senaste CR-rapport för 2019 har integrerats med årsredovisningen och gjorts tillgänglig både i tryck och ett interaktivt onlineformat.

Den senaste rapporten kommunicerar Rambolls åtagande gentemot FN:s Global Compact och målen för hållbar utveckling, inklusive framsteg när det gäller att nå våra strategiska hållbarhetsmål fram till 2020. Viktiga resultat för hållbarhet finns med i tryckversionen och rapporteras mer detaljerat i onlineversionen.