Företagets policys och rutiner är anpassade till vårt globala åtagande (Global Commitment) och är en del av vår kärnstrategi och affärsverksamhet. Vi genomgår utbildning i ansvarsfullt affärsbeteende, och vi kommunicerar proaktivt Rambolls globala engagemang internt såväl som externt.

Uppförandekod

Vårt åtagande måste också påverka vårt beteende och hur vi agerar. Därför är vår uppförandekod (Code of Conduct) av största vikt. Den ger en vägledning för våra anställda om hur man uppfyller kraven för ansvarsfullt affärsbeteende som fastställs i Global Commitment.

Vårt åtagande påverkar vårt beteende och hur vi agerar.

Läs mer

Våra värderingar

Rambolls Code of Conduct

Slavery and Human Trafficking Statement

Global Commitment
En version signerad av styrelsens ordförande och koncernledningen kan tillhandahållas på förfrågan. Vänligen skicka ett mejl till sustainability@ramboll.com