”The hospital is just a building. It’s all about people caring about people"

08 februari 2018
Utvecklingen inom medicinteknik och digitalisering går i ett allt högre tempo. Hur kan vi ta vara på tekniken så att den kan bidra till friskare människor? Var finns de största tekniksprången och hur kan vården snabbare föra in innovationer? Det var teman för Rambolls årliga konferens om framtidens vårdmiljöer som ägde rum den 6 februari på Kulturhuset i Stockholm.
Altaf Stationwala i samtal med deltagare

Altaf Stationwala i samtal med deltagare

Kontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
T: 0761-257287
Michael Gustavsson

Michael Gustavsson

Global Spearhead Director, Hospitals
T: +46 106151523

Genomgående för dagen var att teknik och digitalisering framför allt kommer att ha stor nytta i preventivt syfte, så att färre blir sjuka och större fokus kan läggas på ett mindre antal patienter och deras anhöriga.

Med hjälp av en stark uppsättning av kunniga talare guidades deltagarna genom tekniker som AI, nano, augmented reality, 4D-printers och hur de kan hjälpa oss dels att leva längre, må bättre och slippa bli sjuka. Men också exempel på hur teknikerna kan användas för att bota de som drabbats av sjukdomar eller funktionshinder. 

Exempel på smart teknik som redan finns och används fick vi från två internationella case. Det inledande var från Kanadas första smarta sjukhus. Altaf Stationwala, vd för kanadensiska Mackenzie Health berättade om deras papperslösa sjukhus i Toronto där smart teknologi kan spara sekunder vid hjärtstillestånd och ge en ökad patientsäkerhet genom mer digitala rutiner, bland mycket annat.

Det andra var Thomas Strecker Leitner från MMG, specialister inom logistiklösningar, som visade exempel på smartare lösningar så att fokus och resurser läggs på vården ”De varma händerna ska vara till för patienterna, inte att flytta runt saker inom sjukhusen”, som han själv sa. 

Deltagarna fick också följa med på en resa in i en inte alltför avlägsen framtid. Maria Strömme, professor inom nanoteknologi vid Uppsala universitet delade med sig av sin kunskap om allt ifrån bränslecellsplåster som använder mjölksyra från svett för att skapa el, kylande material och smarta förpackningar till metoder för att upptäcka och bota cancer redan innan det har bildats tumörer. Hon presenterade exempel från dentalvården där nanoteknik redan används som metod för att hjälpa kroppen att bilda sina egna reservdelar.

Henrik Ahlén, strateg inom e-hälsa, spanade kring en realistisk utveckling med virtuella hälsocoacher och läkaravatarer som kan olika språk och kan kommunicera med flera patienter samtidigt.

Varför anordnar Ramboll en kunskapsdag? En anledning är att vi inte tror att någon kan lösa stora frågor själv utan att vi behöver träffas för att utbyta kunskap och idéer. Vi bjuder också in för att det ligger i företagets DNA att använda vår kunskap till att förbättra samhället. Vi kallar det Engineering for life, eller som vår gäst Altaf Stationwala uttryckte det: ”The hospital is just a building, it´s all about people caring about people”.

Se fler bilder från konferensen nedan.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser