Ramböll Sverige gör sitt bästa halvårsresultat någonsin och Ramböllkoncernen gör åter en stark start på året

22 augusti 2016
Den internationella teknikkonsulten Ramboll levererar ett solitt halvårsresultat med ett betydligt förbättrat resultat jämfört med samma period 2015. På den svenska marknaden går Ramboll fortsatt starkt efter sitt all time high-resultat under 2015 och gör sitt bästa halvårsresultat någonsin.
Rambolls huvudkontor i Köpenhamn, Danmark.

Rambolls huvudkontor i Köpenhamn, Danmark.

Kontakt

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
Tel: +45 5161 1000
Gunnar Samuelsson

Gunnar Samuelson

Client Director
Tel: +46 10 615 60 75

Ramboll Sverige har gjort sitt bästa halvårsresultat hittills med en ökad omsättning till 748 miljoner svenska kronor, en ökning med 10 procent jämfört med samma period förra året. Rambollkoncernen uppnådde en omsättning på 5,4 miljarder danska kronor (DKK) under årets första sex månader vilket är mer än samma period 2015, trots en fortsatt besvärlig marknad för olja och gas-relaterade tjänster. Driftsresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) på 279 miljoner DKK var 91 miljoner DKK över resultatet från samma period året innan. Driftsmarginalen utgjorde 5,2 procent och vad därmed 1,7 procentenheter högre än första halvåret av 2015. Koncernens resultat före skatt var 142 miljoner danska kronor jämfört med 82 miljoner DKK för samma period 2015. Ramboll har nu 13 200 medarbetare i 35 länder, varav 1 750 i Sverige.

− Vi har levererat ett väsentligt bättre resultat under det första halvåret av 2016 än under samma period förra året. Jag är glad över att vi under de senaste 12 månaderna har kunnat leverera det bästa driftsresultatet (EBITA) i företagets historia, trots besvärliga förhållanden på marknaden. Förhållandena på olja och gas-marknaden och ännu okända konsekvenser av Brexit skapar emellertid osäkerhet och risker framöver som vi arbetar målmedvetet för att motverka. Med ett starkt kundfokus förväntar vi oss fortsatt tillväxt under andra halvan av 2016 och en god vinst för året som helhet, säger Jens-Peter Saul, koncernchef för Ramboll.

− I Sverige är marknaden rekordstark och vår verksamhet fortsätter att gå mycket bra. Under årets första sex månader ökade vi vår omsättning med tio procent jämfört med samma period 2015. Det innebär att vi följer upp vårt all time high-resultat för 2015 med vårt bästa halvårsresultat någonsin, och vi förväntar oss ett fint årsresultat även i år, säger Bent Johannesson, VD Ramboll Sverige.

En global ledare inom grön energi
Det tillfredställande halvårsresultatet för koncernen kan härledas till goda resultat i de nordiska verksamheterna och för affärsenheten Energi, ett tydligt bevis på att Ramboll har säkrat ett starkt fotfäste på den globala marknaden för grön energi.

Under det första halvåret av 2016 säkrade Ramboll flera framträdande projekt världen över, speciellt inom den gröna energi-sektorn. Bland de vunna projekten finns design av en av Kinas största vindkraftpark med havsbaserad vindkraft som kommer bestå av 100 turbiner med en kapacitet på 400 megawatts, vilket motsvarar runt 350 000 hushålls konsumtion. I England har Ramboll fått i uppdrag att vara rådgivare i konverteringen av Lynemouths kraftverk från kol till biomassa, vilket kommer reducera CO2-utsläppen från verket med 90 procent.

I Sverige arbetar Ramboll med flera stora projekt, bland dem utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby, Roslagsbanans nya depå i Molnby samt flera sjukhusprojekt, rel="noopener noreferrer" bland dem Nya Sjukhuset i Malmö och Universitetssjukhuset i Linköping. rel="noopener noreferrer"

I USA ska Ramboll hjälpa New York med stadens viktiga insats för klimatanpassningar och hantering av översvämningar till följd av skyfall. Detta genom en best practice-studie som kommer ligga till grund för kommande stadsplanering.

I Danmark har Ramboll rel="noopener noreferrer" fått uppdrag värt hundratals miljoner danska kronor i samband med byggandet av laboratorier och produktionsanläggningar för läkemedelsindustrin.

Utöver det öppnade utbygganden av London-museet Tate Modern i juni. Ramboll har arbetat i flera år med att hjälpa till att förverkliga den arkitektoniska visionen för museet, som är ett av de mest besökta konstgallerierna i världen.

 

Nyckeltal

H1 2016

H1 2016

H1 2015

2015

Resultaträkning, miljoner DKK

EUR m

 

 

 

Omsättning

726.6

5,413.3

5,391.0

10,589.3

Driftsresultat före goodwillavskrivningar (EBITA)

37.4

278.9

188.1

474.7

Rörelseresultat (EBIT)

22.7

168.8

74.3

146.7

Vinst före skatt

19.0

141.9

82.0

222.6

Periodens resultat

9.3

69.3

33.5

75.4


Balansräkning, miljoner DKK

 

 

 

Totala tillgångar

870.9

6,488.0

6,792.3

6,837.5

Eget kapital

272.9

2,032.9

2,058.1

2,109.7

Nettoskuldsättning

(57.0)

(424.9)

(582.6)

(194.1)


Kassaflöde, miljoner DKK

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

(5.9)

(43.6)

(52.3)

515.8

Investeringar i materiella tillgångar, netto

(7.5)

(55.8)

(59.8)

(166.7)

Fritt kassaflöde

(13.4)

(99.5)

(112.1)

349.1

Företagsförvärv

(6.9)

(51.4)

(850.4)

(1,081.4)


Anställda

 

 

 

Antal anställda vid periodens slut

13,194

12,841

13,074

Antal motsvarande heltidsanställda

12,343

12,137

12,269


Nyckeltal i %

 

 

 

Omsättningstillväxt

0.4

29.7

27.7

Organisk tillväxt

1.9

1.3

1.5

EBITA-marginal

5.2

3.5

4.5

Rörelse-marginal (EBIT-marginal)

3.1

1.4

1.4

Avkastning på investerat kapital (ROIC)

9.9

7.3

8.5

Avkastning på eget kapital (ROE) 

6.7

3.4

3.8

Cash conversion ratio 

19.6

Neg.

125.8

Soliditet

31.3

30.3

30.9

Om Ramböllkoncernen
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Med cirka 300 kontor i 35 länder kombinerar Ramböll lokal närvaro med global kunskap för att leverera lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. Ramböll arbetar inom områdena byggnader, transport, samhällsutveckling, miljö, vatten, energi, olja & gas och management consulting. www.ramboll.se

Ägarförhållande
Ramboll Foundation är den primära ägaren av Rambøll Gruppen A/S (Ramböllkoncernen). Fonden har som huvudmål att tillgodose den långsiktiga utvecklingen av verksamheten stämmer överens med kärnvärdena. Aktier i Rambøll Gruppen A/S ägs av till 98 % av Ramboll Foundation och till 2 % av företagets anställda.