Ramboll hjälper Zurich Insurance att förebygga översvämningar

02 mars 2018
Med ett avancerat ramverk för konsekvensanalys bistår Ramboll Zurich Insurance, ett av världens största försäkringsbolag, med att hjälpa samhällen till att bättre klara klimatförändringar.

Kontakt

2013 beslutade Zurich Insurance att arbeta mer aktivt med klimatpåverkan och hantering av översvämningsrisker. Genom en ”Flood Resilience Alliance” började försäkringsbolaget stödja samhällen i att bättre hantera översvämningsrisker genom forskning, samhällsprogram och riskexpertis. 

Initiativet har varit framgångsrikt och nyligen beslutades det att man skulle utforma en "Alliance 2.0" som kommer att stärka samarbetet mellan Zurich Insurance, den akademiska världen och privata organisationer för att påskynda effekten.

Konsekvensbedömning är avgörande

Zurich Flood Resilience Alliance 2.0 vill visa på fördelarna med att investera i förebyggande åtgärder, och att de initiativ som görs räddar såväl människoliv som samhällsvärden. För detta har Zürich Insurance valt att samarbeta med Ramboll . 

– Vi har fått i uppdrag att skapa ett ramverk för konsekvensanalys som hjälper Flood Resiliance Alliance att överblicka sina aktiviteter och utvärdera avkastningen på investeringar som gjorts, och på så sätt kunna påverka beslutsfattare, säger Matilda Persson, projektledare på Ramboll och fortsätter:
–  Ramverket ska även ge en större förståelse för hur och varför man specifikt bidrar till att göra samhällen mer tåliga mot den här typen av risker.

Bygger på erfarenheter 

Försök med detta har redan gjorts genom Zurich Flood Resilience Measurement Tool som utvecklades i programmets första fas och det nya ramverket bygger på de erfarenheter som dragits av de testerna. 

– Vi mäter påverkan i linje med Flood Resilience Alliance övergripande syn på resistens som ser bortom fysiska skydd, och även inkluderar immateriella tillgångar som till exempel samhällets kunskaper om katastrofriskreducering och översvämningshantering, säger Matilda Persson.
Hon förklarar vidare att ramverket kommer att utformas för att ge konsekvensanalys på tre nivåer: dels det övergripande programmet, dels vilken inverkan insatserna har på samhällen samt påverkan av enskilda projekt.

Ramverket kommer utvecklas under våren, och Zurich Flood Resilience Alliance 2.0 kommer starta under sommaren.

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser