8 mars - för jämställdhet i dag och alla andra dagar på året

08 mars 2018
På Ramboll är jämställdhet en viktig fråga alla dagar på året. Men i dag är det Internationella kvinnodagen och vi uppmuntrar därför våra medarbetare att diskutera hur vi kan bli ännu bättre på jämställdhet och hur vi är mot varandra. Dagen till ära vill vi passa på att lyfta fram några av våra kloka kvinnliga kollegor lite extra.
Några av alla kvinnliga kollegor på Ramboll

Några av alla kvinnliga kollegor på Ramboll

Johanna Ardland Bojvall, VA-ingenjör och enhetschef

Hur är det att vara kvinna i vår bransch?
- Just i VA-branschen där det är många kvinnor upplever jag att jag får arbeta på lika villkor som män. När jag var yngre var det en annan sak. Då behövde ständigt överbevisa att jag var värd att lyssna på.

Vilken är den viktigaste frågan att lyfta på internationella kvinnodagen?
- Det senaste årets berättelser från kvinnor har tydligt visat att vi har en lång väg att gå till ett jämställt samhälle även i Sverige. Idag tycker jag ändå att det är viktigast att uppmärksamma kvinnors situation och kamp världen över för rättigheter som utbildning, arbete, rösträtt och rätten till sin egen kropp.

Maria Åberg, planarkitekt och enhetschef

Hur är det att vara kvinna i vår bransch?
- Jag önskar jag kunde säga ”precis som att vara man” men i vissa situationer upplever jag fördomar i form av att jag som kvinna måste bevisa vad jag går för innan jag får samma respekt som en man, trots mina 15 år i branschen.

Jag har även i vissa sammanhang fått olämpliga kommentarer. Det är otroligt viktigt att säga ifrån och att peppa andra att inte acceptera sånt. Tack och lov är detta enskilda tillfällen och jag känner dagligen ett enormt stöd och respekt från mina kollegor, uppdragsgivare och Ramboll som företag och det är fantastiskt att det finns en sån möjlighet att som småbarnsförälder ha det jobb jag har.

Vilken är den viktigaste frågan att lyfta på internationella kvinnodagen?
- Jag tycker att den viktigaste frågan är att vi måste jobba med att få balans. Vi kan inte ha ett jämställt arbetsliv om vi inte har ett jämställt liv i övrigt. Jag tror här det handlar om att sänka kraven på sig själv. Dels genom att låta papporna ta plats som förälder men även släppa på kraven när det gäller hem och aktiviteter. Om vi inte tillåter oss det kommer den nya generationen kvinnor att bränna ut sig. Vi ligger långt fram i arbetslivet men inte i vårt eget sinne.

Annika Renheim, enhetschef

Vilken är den viktigaste frågan att lyfta på internationella kvinnodagen?
- Att kvinnor och mäns värde inte är lika i samhället att #metoo-rörelsens olika upprop inte var något tillfälligt hittepå utan vittnade om många kvinnors vardag i vårat samhälle som vi anser ha kommit så långt kring jämställdhet. Att jämställdhet mellan könen handlar om så mycket mer än föräldraledighet och att frågorna måste fortsätta att belysas.

Hur är det att vara kvinna i vår bransch?
- Jag tycker vår bransch har kommit långt när det gäller jämställdhet, män och kvinnor ges samma möjligheter till utveckling och karriär och min arbetsplats domineras varken av kvinnor eller män utan mixen gör att det blir en stimulerande miljö. Vi ser exempel på kvinnliga förebilder både som specialister och som ledare.

Suzanne Nygren, HR-chef

Se filmen med Suzanne Nygren, HR-chef på Ramboll Sverige, och hör henne berätta om hur Ramboll uppmärksammar Internationella kvinnodagen, och om varför det är så viktigt med fördomsfri rekrytering.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser