Träffa Ramboll på Transportforum

08 januari 2018

Välkommen till Transportforum som hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Besök gärna vår monter på plats 13-14 och kom och lyssna på våra föreläsningar.

 
Träffa Ramboll på Transportforum i Linköping

Träffa Ramboll på Transportforum i Linköping

Välkommen till Transportforum som hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress.  Besök gärna vår monter på plats 13-14 och kom och lyssna på våra föreläsningar, se tid och plats nedan:

ONSDAG, 10 JANUARI 
Session: 14 • Tid: 13.15 - 14.45 • Sal: Duetten 
Med människan i fokus - sociala konsekvensbedömningar inom svensk trafikplanering 
Charlotte Söderberg, Ramboll 

TORSDAG, 11 JANUARI 
Session: 58 • Tid: 11.00 - 12.30 • Sal: Kulturen 
Marginalkostnad för luftfartens infrastruktur 
Joakim Ahlberg, Ramboll

Session: 66 • Tid: 11.00 - 12.30 • Sal: Musikalen 
Utvärdering av arbetsprocess för framtagande av en kommunal trafikstrategi 
Jan Hammarström, Ramboll 

Session: 76 • Tid: 14.00 - 15.30 • Sal: Musikalen 
Gränsöverskridande systemanalys av Europaväg E12 
Lars Brümmer, Ramboll 

Session: 67 • Tid: 14.00 - 15.30 • Sal: Crusellhallen 
Ett bilfriare stadslandskap? Hur förarlösa bilar kan forma framtidens stadsmiljö 
Mathilda Kristoffersson, Ramboll 

Session: 76 • Tid: 14.00 - 15.30 • Sal: Musikalen 
Nordic Missing Links – Hinder för gränsöverskridande godstransporter i Norden 
Lars Brümmer, Ramboll

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser