Ramboll vinner nytt projekt i New York

04 maj 2017

New Yorks kommunfullmäktige har vänt sig till Ramboll med en förfrågan om att utveckla en rad pilotprojekt som ska visa hur sydöstra Queens ska bli säkrare mot översvämningar.

Kontakt

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
Tel: +45 5161 6277

Ramboll har tagit fram en rapport på uppdrag av New Yorks kommunfullmäktige. Den visar hur staden som aldrig sover kan gardera sig mot översvämningar från både skyfall och stormflod.

En av rapportens rekommendationer är att utforma en rad konkreta pilotprojekt som, bland annat med inspiration från Köpenhamn, visar hur olika tekniska metoder för översvämningshantering kan kombineras och samtidigt bidra till en större social och rekreativ vardag i de aktuella områdena. Kommunfullmäktige i New York följer nu dessa rekommendationer och har därför gett Ramboll i uppdrag att lämna offert på sådana pilotprojekt.

- Det är ett mycket spännande uppdrag och ett logiskt nästa steg från New Yorks perspektiv. I utformningen av dessa pilotprojekt får vi möjlighet att bli mycket konkreta och visa hur blågrön infrastruktur kan skapa en både funktionell och rekreativ vardag, säger projektledaren Trine Munk från Rambolls globala vattendivision.

I utformningen av pilotprojekten har Ramboll fokuserat på ett speciellt område i sydöstra Queens som genom åren haft större problem med översvämningar och kloakkapacitet än i resten av staden. Fokus kommer att ligga på hur man kan skapa innovativa och kostnadseffektiva lösningar genom att involvera invånare och andra intressenter, till exempel skolor och bostadsrättsföreningar.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites