Ramböll vinner klimatanpassningsprojekt i New York City

20 april 2016
New York City Department of Environmental Protection har valt Ramböll för en studie inom skyfallshantering för att stärka stadens möjligheter att planera och genomföra framtida klimatanpassningsprojekt.

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

Managing Director Ramboll Water
Tel: +46 10 615 63 29

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
Tel: +45 5161 6277

Studien har fått namnet Cloudburst Resiliency Planning Study – Best Practices for Managing Stormwater in a Changing Climate.

− Det är ett väldigt spännande projekt där vi kombinerar våra tekniska och socioekonomiska kompetenser för att hjälpa staden i sitt viktiga arbete inom klimatanpassning och blå-grön infrastruktur, säger Christian Nyerup Nielsen, Global Service Line Leader för Climate Adaptation and Flood-Risk Management på Ramböll.

Inledningsvis kommer Ramböll att testa och rekommendera olika tillvägagångssätt för att uppskatta kostnader och fördelar med att integrera skyfallshantering i pågående planeringar och framtida investeringar inom klimatanpassning.

Noggranna analyser är nyckeln till lyckade projekt
I bästa fall är en socioekonomisk dimension del av alla klimatanpassningsprojekt. Helst en multidisciplinär sådan, menar Jonathan A. Leonardsen, konsult på Ramböll Management Consulting:

− Om man i ett klimatanpassningsprojekt tar in rekreation som ett värde, och med det även de troliga värdeökningarna på fastigheter i området, får man en mer rättvisande bild av projektets totala värde. Så genom att engagera flera intressenter kan man utveckla större och bättre projekt som fler tjänar på.

Klimatanpassningsprojektet i New York har nyligen påbörjats och leds från Ramböll i USA.

Ramböll har erfarenhet från liknande projekt runt om i världen. Bland annat Göteborg där man tagit fram en hydromodell för Göteborgs stad.