Pris till examensarbete om gestaltning och trafiksäkerhet

01 juni 2015
Rambölls pris för bästa examensarbete inom landskapsarkitektur 2015 tilldelas Johan Folkesson

Kontakt

Camilla Wenke

Camilla Wenke

Uppdragsledare, Samhällsplanering
Tel: +46 10 615 33 36

Avhandlingen ¿Vacker och säker? – en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö undersöker gestaltningens betydelse för trafikantens beteende.

Johan Folkesson har studerat landskapsarkitektur vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, där han också författat avhandlingen.

Juryns motivering:
Det valda problemet fångar upp ett vanligt förekommande förhållande mellan arkitektens och ingenjörens olika referenser vid lösandet av planeringsproblem. Johan Folkesson har med sitt arbete lagt grunden för ett arbetssätt där teori och forskningsresultat transformeras till praktiskt användbar projekteringskunskap som stärker landskapsarkitektens roll i processen och ger större gehör för vår yrkeskunskap.

Examensarbetet är en gedigen och användbar kunskapssammanställning kring ett relevant problem. De avslutande paradoxerna tydliggör komplexiteten i trafiksäkerhetsarbetet i urbana miljöer och belyser betydelsen av att gestaltningen blir väl integrerad.


Juryn har bestått av Rambölls landskapsarkitekter Camilla Wenke, Peder Melin och Elisabet Manfred.

Priset på 20 000 kronor delades nyligen ut under en utställning av examensarbeten vid Form Design Center/Mitt Möllan i Malmö.