Infrastrukturkommissionen presenterar sin slutrapport

16 oktober 2015
Den 28 oktober presenterar Infrastrukturkommissionen sin slutrapport om hur man kan få mer effektiv transportinfrastruktur på plats snabbare än idag. Ramböll är en av initiativtagarna till kommissionen och presenterar ett case om förbättrad järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo under seminariet.

Infrastrukturkommissionens uppdrag har varit att bredda diskussionen om alternativa former för ägande, finansiering och organisering av infrastruktur i Sverige.

Vid seminariet presenterar kommissionen sina förslag på hur vi kan få mer effektiv transportinfrastruktur på plats snabbare än idag. Medverkar gör bland andra: Anna Johansson, infrastrukturminister, Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv och styrelseledamot AMF och Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan FORES.

Flera konkreta praktikfall som lämpar sig för alternativ finansiering kommer att presenteras, ett av dem handlar om förbättrad järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo som presenteras av Malcolm Sjödahl, Affärsutvecklingschef på Ramböll.

– Infrastruktur som kan vara företagsekonomiskt lönsamt att bygga, äga och förvalta baserat på olika former av brukarbetalning skulle kunna avlasta statens investeringar för just dessa projekt och då skulle pengarna kunna räcka till andra nödvändiga investeringar och underhållsåtgärder. Våra grannar i Norden gör redan detta i olika former, säger Malcolm Sjödahl, Affärsutvecklingschef på Ramböll.

Han fortsätter:
– Infrastrukturkommissionen har arbetat med att ta fram ett antal förslag som belyser möjligheter. Vi har undersökt behovet av ändringar i lagar och förordningar och vi lämnar nu över ett förslag till regeringen på vad man skulle kunna göra i Sverige. Den stora frågan är hur mycket infrastruktur vårt land behöver för att skapa tillväxt och framtida välstånd.

Tid: onsdag den 28 oktober 12.00–15.00.
Från 12.00 serveras mingellunch. Seminariet inleds klockan 13.00
Plats: Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm
Anmälan görs till samuel.pardon@infrastrukturkommissionen.se senast den 22 oktober.

Seminariet är avgiftsfritt och inleds med gemensam lunch. Deltagare som anmält sig men uteblir debiteras 100 kronor.

Ta del av Infrastrukturkommissionens tidigare evenemang:
Så kan tåget bli ett alternativ till flyg – på riktigt
Så vill politikerna hantera finansieringen av infrastrukturen i Norden

 

Om infrastrukturkommissionen
Infrastrukturkommissionen finansieras gemensamt av initiativtagarna KPMG, MTR, NCC, PEAB, Skanska, Veidekke, WSP och Ramböll.

Syftet med kommissionen är att bredda diskussionen om finansiering och organisering av infrastruktur i Sverige och ska särskilt undersöka och studera alternativ till traditionell anslagsfinansiering.

Kommissionen arbetar för att föreslå lösningar för hur Sverige kan få fram mer och smartare infrastruktur snabbare än i dag.